WhatsApp ons!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tennis Academy Utrecht (TAU)

Deelname aan een training of evenement bij of met TAU is geheel op eigen risico. TAU is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training/evenement. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. TAU aanvaardt geen schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten, programma's of begeleiding.

Een deelnemer mag de tennisbaan uitsluitend betreden met schone hardcourt of allcourt tennisschoenen. De zolen van de schoenen mogen niet afgeven (dus geen zwarte zolen). Er mag ook geen vuiligheid onder de schoenen zitten. Er staan zitbankjes buiten de tennisbanen achter het zijhek met vloermatten waar je je buitenschoenen kunt uitdoen en je schone tennisschoenen kunt aandoen. Om vlekken en vuiligheid op de tennisbanen te voorkomen mag je uitsluitend eten en drinken op de zitbankjes achter het zijhek. Op deze zitbankjes kun je dus ook je schoenen verwisselen. 

TAU behoudt het recht een training te annuleren. Bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden, in verband met feestdagen of evenementen kan een training worden afgelast of verplaatst worden naar een andere dag. Dit is kosteloos en de training wordt ingehaald op een door ons voorgestelde datum.

Een deelnemer dient een priveles van een lespakket van 10 lessen op de buitenbaan 48 uur van te voren te annuleren. Indien dit later gebeurt zal de les niet kosteloos worden ingehaald, maar van je lestegoed af gaan. Deelnemers die met 2 of meerdere personen komen trainen, kunnen een les niet kosteloos annuleren of kosteloos verzetten. Ook lessen in de binnenhal kunnen niet kosteloos geannuleerd worden. Een lespakket van 10 lessen is 6 maanden geldig. Een jaarpakket is 12 maanden geldig. Bij het afsluiten van een jaarcontract dien je minimaal 4 uur in de week te trainen. Bij het aangaan van een jaarcontract kun je als deelnemer een les nooit ofte nimmer kosteloos verzetten. Het lestegoed is niet overdraagbaar. 

Leden kunnen kosteloos een tennisbaan reserveren om vrij te tennissen. Leden die een tennisbaan willen reserveren dienen dit minstens 72 uur van tevoren te doen. Alleen leerlingen die training volgen kunnen een tennisbaan reserveren. TAU behoudt het recht om de tennisbaan vrij te geven of niet. De contributie van €55,00 is geldig van 1 april tot 31 maart.

TAU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade van, waardevolle spullen of  andere persoonlijke eigendommen, tijdens de door TAU georganiseerde activiteiten.

De deelnemer dient te beschikken over een goede gezondheid. Indien je gezondheidsklachten of een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om voorafgaand aan een training bij TAU eerst advies in te winnen bij een arts. Ieder lid draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn/haar fysieke gesteldheid.

Teruggave van het lesgeld is te allen tijde en onder alle omstandigheden uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Je verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van TAU.

TAU verklaart hierbij dat persoonsgegevens nimmer verkocht zullen worden, met het oog op de privacywetgeving. TAU behoudt zich het recht om tarieven, trainingstijden, faciliteiten en algemene voorwaarden te wijzigen. Aan acties en speciale voorwaarden kunnen, voor- of achteraf, nooit rechten worden ontleend. Het lesgeld dient voor aanvang van de lessen te zijn voldaan. Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder-, advocaatkosten welke door TAU worden gemaakt teneinde nakoming van verplichtingen van de deelnemer te bewerkstelligen, zijn ten laste van de deelnemer.

Bij registratie ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.