WhatsApp ons!

Algemene voorwaarden

  • Algemene voorwaarden Tennis Academy Utrecht (TAU) 2023.

1. Deelname aan een training of evenement bij of met TAU is geheel op eigen risico. TAU is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training/evenement. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. TAU aanvaardt geen schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten, programma's of begeleiding.

2. Een deelnemer mag de tennisbaan uitsluitend betreden met schone hardcourt of allcourt tennisschoenen. Het is verboden om de tennisbaan met schoenen te betreden waar je op straat mee hebt gelopen, zelfs als je deze hebt schoongemaakt. De zolen van de schoenen mogen niet afgeven (dus geen zwarte of donkerkleurige zolen). Er mag ook geen vuiligheid onder de schoenen zitten. Er staan zitbankjes naast de tennisbanen achter het zijhek waar je je buitenschoenen kunt uitdoen en je schone tennisschoenen kunt aandoen. Om vlekken en vuiligheid op de tennisbanen te voorkomen mag je uitsluitend eten en drinken op de zitbankjes achter het zijhek. Op deze zitbankjes kun je dus ook je schoenen verwisselen. Indien je niet beschikt over juiste schoeisel word je niet toegelaten op de baan en gaat dit van je lestegoed af. Eventuele vervolgschade (vlekken) worden direct op je verhaald met uitsluiting als gevolg. 

3. TAU behoudt het recht een training te annuleren. Dit is kosteloos en de training wordt ingehaald op een door ons voorgestelde datum. Indien een reguliere tennisles niet door kan gaan, kan de trainer besluiten tot een alternatieve lesvorm (o.a. theorieles, conditietraining, fitnesstraining of videoanalyse). Deze staan dan gelijk aan een reguliere tennisles. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. Een training kan ook gegeven worden door een door ons aangewezen (andere) trainer. Een lesuur duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten pauze voor de trainer. In deze 10 minuten kan een speler starten met een warming up of alvast inspelen. Mocht er een proefles afgesproken zijn, dan duurt deze maximaal 30 minuten. 

4. Een deelnemer dient een priveles (1 op 1) van een lespakket van 10 lessen 48 uur van te voren te annuleren. Indien dit later gebeurt zal deze les(sen) van je lestegoed af gaan. Een deelnemer dient een priveles (1 op 1) van een jaarpakket 48 uur van te voren te annuleren. Indien dit later gebeurt zal de les(sen) van je lestegoed af gaan. Deelnemers die met 2 of meerdere personen komen trainen, kunnen een les niet kosteloos annuleren of kosteloos verzetten. Deze les(sen) gaan van je lestegoed af. Indien iemand niet kan komen trainen, gaat de les sowieso door. Wij behouden het recht om een vervanger mee te laten trainen.
Een lespakket van 10 lessen is 6 maanden geldig.
 Een jaarpakket is 12 maanden geldig. Bij het afsluiten van een jaarcontract dien je minimaal 4 uur in de week te trainen. Lestegoeden zijn niet overdraagbaar. Het lestegoed van 6 of 12 maanden kan nooit of ten nimmer worden verlengd, ook niet in het geval van blessure(s), vakantie(s), zwangerschap, psychische problemen etcetera. 

5. Uitsluitend leden die actief tennisles volgen kunnen per keer kosteloos een tennisbaan reserveren om vrij te tennissen. Actieve leden die een tennisbaan willen reserveren kunnen dit doen via het reserveringssysteem. Je kunt een account aanmaken via onze website. Als je 2 keer niet verschijnt op je gemaakte reservering, word je account direct verwijderd en kun je enkel nog tegen het niet ledentarief reserveren. TAU behoudt het recht om de tennisbaan vrij te geven of niet.  De contributie van €55,00 is geldig van 1 april tot 31 maart.

6. TAU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade van, waardevolle spullen of  andere persoonlijke eigendommen, tijdens de door TAU georganiseerde activiteiten.

7. De deelnemer dient te beschikken over een goede gezondheid. Indien je gezondheidsklachten of een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om voorafgaand aan een training bij TAU eerst advies in te winnen bij een arts. Ieder lid draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn/haar fysieke gesteldheid.

8. Het lesgeld en de contributie dienen voor aanvang lespakket te zijn voldaan. Niet tijdige betalingen kan uitsluiting van de tennislessen tot gevolg hebben. Teruggave van het lesgeld is te allen tijde en onder alle omstandigheden uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Je verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van TAU.

9. TAU verklaart hierbij dat persoonsgegevens nimmer verkocht zullen worden, met het oog op de privacywetgeving. TAU behoudt zich het recht om tarieven, trainingstijden, faciliteiten en algemene voorwaarden te wijzigen. Aan acties en speciale voorwaarden kunnen, voor- of achteraf, nooit rechten worden ontleend. Het lesgeld dient voor aanvang van de lessen te zijn voldaan. Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder-, advocaatkosten welke door TAU worden gemaakt teneinde nakoming van verplichtingen van de deelnemer te bewerkstelligen, zijn ten laste van de deelnemer.

10. Wij behouden ons het recht voor foto's en/of video's te mogen maken bij activiteiten en/of evenementen die door TAU georganiseerd zijn. Deze foto's en video's plaatsen wij op de website van onze Tennis Academy Utrecht of andere sociale media, die op naam staan van TAU. Bij deelname gaat u hier automatisch mee akkoord. 

11. Bij registratie ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.